Pla d'Actuació de Mandat de Llinars del Vallès 2023-2027

En tramitació. Es publicarà a finals del primer trimestre de 2024

Darrera actualització: 13 febrer de 2024