Presentació del PAM

El present document és l’expressió escrita de la voluntat compartida de l’equip de govern de l’Ajuntament de Llinars del Vallès.

El Pla d’Actuació Municipal (PAM) s’ha elaborat amb el suport de Diputació de Barcelona i és fruit de reunions amb regidors i regidores, així com amb els caps de departament, i alhora, d’aquests últims amb els diferents professionals de cada àrea, per tant, és el resultat d’un procés de construcció conjunta entre tots els implicats des de l’Ajuntament.

El PAM marca uns valors i objectius generals que tenen voluntat de ser compartits pel màxim nombre de persones possible, i està basat en la governança, o sigui en buscar la complicitat de tots els agents que interactuen en el municipi, per caminar plegats vers els objectius assenyalats. El PAM contempla totes les àrees de treball de l’Ajuntament, com a regidories, marcant els objectius específics que s’han determinat per cadascuna, així com les diferents accions a dur a terme.

Aquest document recull els projectes i actuacions que volem  dur a terme a curt i mig termini.  Aquest full de ruta caldrà fixar-lo al calendari i dotar-lo de recursos econòmics que ens permeti la Llei d’estabilitat pressupostària en cada exercici.

Aquest document permet planificar el treball entre les diferents àrees de l’Ajuntament, de forma consensuada i transversal, i ens ha de permetre treballar Llinars del Vallès del present i encarar el Llinars del Vallès del futur.

Martí Pujol
Alcalde de Llinars del Vallès